Forsyning

Her kan du se Jammerbugt Kommunes nøglepersoner i en indgang til kommunen - for virksomheder:

Afdelingen tilvejebringer og driver ordninger for affald og genanvendelige produkter fra private og erhvervsdrivende, og deriver herunder de kommunale genbrugspladser. Videre administrerer forsyningsafdleingen varmeplanlægning og planlægningen af den kollektive trafik.

Mail: affald@jammerbugt.dk

Tom Hansen
Telefon: 7257 7868