You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kommunalbestyrelsens Planstrategi

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens strategi for de kommende års prioriteringer, handlinger og tiltag.

Planstrategi '19 - Sammen mod 2030

Kommunalbestyrelsen vedtog på Kommunalbestyrelsesmødet 20. maj 2020 en ny planstrategi: "Sammen mod 2030".

Planstrategien tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes vision: "Vi går efter forskellen", der sætter ord på den overordnede planlægning og de overordnede udviklingstiltag i Jammerbugt Kommune.

Strategien er udarbejdet på baggrund af tendenser og erfaringer med at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv og sætte nye ting i gang.

Læs Planstrategi '19 - Sammen mod 2030

Handlingskatalog 2021

Planstrategien er blevet fulgt op af et handlingskatalog med 46 handlinger og tiltag, der omsætter strategien til konkrete initiativer.
Se handlingskataloget