You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kommuneplan21

Kommuneplan21 er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 16. december 2021.

Kommuneplanen er med til at forenkle grundlaget for den fysiske planlægning af udlæg til fordel for virksomheder, organisationer og borgere i Jammerbugt Kommune.

Kommuneplan21

Kommuneplan21 samler op på og indarbejder elementer fra strategier, politikker og planer, som har indvirkning på den fysiske planlægning i kommunen. Samtidigt er planen ajourført i forhold til statslige interesser og ændret lovgivning, herunder nye krav og muligheder i planloven.

Fokus i Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune er det åbne land, klimatilpasning, opdatering af retningslinjer i forhold til detailhandel og rammer for lokalplanlægning og lokalisering af nye områder til byudvikling.

Kommuneplan21 beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Den indeholder retningslinjer og tilhørende redegørelse i forhold til, hvilke hensyn Kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejning af ansøgninger og tilladelser. Og endelig sætter kommuneplanen rammerne for, hvad der kan lokalplanlægges i de enkelte dele af kommunen.

I Kommuneplan21 er udpegningen og retningslinjerne for kommunens klimatilpasningsplan opdateret, så der er overensstemmelse mellem klimatilpasningsplanen og kommuneplanen. I samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S er der desuden indarbejdet et grundlag for vandhåndtering i planlægningsprocessen.