You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Tilskud til politisk arbejde

Et parti der har deltaget i kommunalvalget, har ret til tilskud til partiernes politiske arbejde i kommunen i den følgende valgperiode.

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget.

Ved spørgsmål kontakt Connie Alsing Andersen, coa@jammerbugt.dk.

Offentliggørelse

Bilag vedrørende anonyme og private tilskud til kandidatlisten skal offentliggøres af Kommunalbestyrelsen på kommunens hjemmeside inden for en rimelig frist efter modtagelsen heraf.

Et parti der har deltaget i kommunalvalget i 2021, har ret til tilskud til partiernes politiske arbejde i kommunen i årene 2022-2025: