You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Socialpsykiatrisk brugerråd

Brugerrådets opgave er at varetage interesser og virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Rådets sammensætning

 • Formand
  Laila Helle Larsen
  Træffes på værestedet Syrenen
  Tjørnevænget 1
  9460 Brovst
  Tlf. 7257 8903
 • Næstformand
  Brian André Christensen
  Træffes på værestedet Åkanden
  Bredgade 99
  9490 Pandrup
  Tlf. 7257 8905
 • Fra værestedet Åkanden
  Lars Lynge Jensen og Lisbeth Faarup 
 • Fra værestedet Solsikken
  Camilla Ingvardsen Hansen og John Kristian Klarborg
 • Fra værestedet Orkideen
  Kennet Løgsted Andersen
 • Fra værestedet Syrenen
  Lars Bech
 • Fra Opgangsfællesskabet
  Vakant
 • Fra Toftehøj
  Charlotte Hansen og Peter Kristensen
 • Fra Sneppen
  Bodil Gyde Hansen
 • Sekretær:
  Afdelingsleder af socialpsykiatrien
  Emma M. Mark
  Jammerbugt Kommune
  Borgervænget 12
  9460 Brovst
  Tlf. 7257 7211
  Mobil: 4191 2211
  emm@jammerbugt.dk 
 • Repræsentant fra Handicaprådet:
  Bent Pedersen

Formål

At være med til at sikre udveksling af idéer og informationer på tværs af værestederne og styrke samarbejdet i det enkelte værested og på tværs af værestederne.

At sikre medindflydelse på nyansættelse af personale i Socialpsykiatrien igennem brugerrepræsentation i ansættelsesudvalget.

Brugerrådet mødes på skift på de fire væresteder, som er i kommunen. 

Kontakt

Afdelingsleder af Socialpsykiatrien
Emma M. Mark
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 7257 7211
Mobil: 4191 2211
emm@jammerbugt.dk