You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Lokalhistorisk Samråd

Lokalhistorisk Samråd blev stiftet i juni 2009 af forskellige aktører med lokalhistorisk interesse fra hele Jammerbugt Kommune.

Formål

Formålet med Samrådet er blandt andet at fungere som forhandlingsorgan til de kommunale myndigheder, udbrede kendskabet til lokalhistorien i kommunen og skabe samarbejde mellem de forskellige lokalhistoriske aktører.

Samrådets sammensætning

  • Formand – Ruth Knudsen, Egnssamlingen Saltum - mail: ithader@gmail.com
  • Næstformand – Brian Hyllested, Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv 
  • Kasserer – Susanne Hjorth, Brovst Bibliotek
  • Sekretær/Referent – Per Bjørn Nielsen, Egnssamlingen i Saltum
  • Steen Poulsen, Egnssamlingen i Saltum 
  • Holger Rendbæk, Egnssamlingen i Aabybro 
  • Erling Jensen, Fjerritslev Lokalhistoriske Arkiv
  • Henning Thorsen, Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv
  • Henrik Munkholt, Egnssamlingen i Saltum
  • Vakant
Bratskov i Brovst

Kontakt

Kulturkonsulent
Ulla Tjell
4191 2936