You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Grønt Råd

Grønt Råd er en dialogpartner for Jammerbugt Kommunes politiske udvalg i sager, der vedrører natur og landområder.

Rådets sammensætning

  • Michael Krogsgaard, Udvalgsformand for Teknik og Miljø
  • Peter Vejlsø Vestergaard, Friluftsrådet, Hjortevej 6, Hjortdal, 9690, Hjortdal
  • Bjarne Jensen, Landbruget, Ulveskovvej 7, 9460 Brovst
  • Mariann Stenholm, Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, Lunde Mark 44, 9460 Brovst
  • Ole Noe, Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted
  • Per Pilgaard, Grundvandsrådet, Kildebakken 20, 9490 Pandrup
  • Lars Kristensen, Danmarks Jægerforbund, Gjølvej 41, 9440 Aabybro
  • Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
  • Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. Sekretær.
  • Naturstyrelsen Thy repræsenterer tillige Naturstyrelsen Vendsyssel og Naturstyrelsen Himmerland

Gennem dialog søges opnået en fælles forståelse mellem kommunen og interesseorganisationerne. Derved kan eventuelle interessekonflikter mindskes, hvilket kan fremme kontakten til lodsejere og skabe bedre løsninger i forbindelse med naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesprojekter.

Rådet skal være et forum, hvor de forskellige interesser i relation til naturen frit kan diskuteres og hvor nye ideer og principielle sager, som har betydning for naturen og landområderne i Jammerbugt Kommune, kan debatteres.

Grønt Råds arbejde

Rådet skal gennem sit arbejde bidrage til en offensiv og konstruktiv natur-, miljø- og friluftsstrategi i kommunen.

Rådet deltager ikke i konkret sagsbehandling, men beskæftiger sig alene med rådgivning om generelle og principielle spørgsmål. Det kan være sager, der er under behandling, hvor der ønskes en udtalelse fra rådet, som forelægges det relevante udvalg.

Det kan også være sagsområder, hvor der skal fastlægges en forvaltningspraksis, og hvor der ønskes en udtalelse. Rådets anbefalinger skal forelægges de politiske udvalg sammen med det øvrige materiale i sagen.

Grønt Råd består af repræsentanter fra erhvervs-, natur-, frilufts- og turistorganisationer med balanceret fordeling mellem de enkelte interesser. Statsskovdistrikterne og Miljøcenter Aalborg har også en plads i rådet.

Andre end rådets faste medlemmer kan deltage i rådets møder, hvis de har interesse i en specifik sag. Henvendelse skal ske til rådets sekretær, Henrik Damsgaard.

Rådets arbejdsform fastlægges i en forretningsorden.

Kontakt

Team Vand og Natur
Henrik Damsgaard
Teamleder
Tlf. direkte: 7257 7345
Fax: 7257 7599
hed@jammerbugt.dk