You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på et afstemningssted i forbindelse med Kommunal- og Regionalvalg 16. november 2021, kan brevstemme i hjemmet.

Brevstemmeafgivning i hjemmet sker ved, at to tilforordnede stemmemodtagere (udpeget af Kommunalbestyrelsen) aflægger besøg hos dig som vælger.

Henvend dig til Borgerservice eller din hjemmehjælper, som kan udlevere et ansøgningsskema.

Borgerservice kan kontaktes inden for normal åbningstid på tlf.: 7257 7777.

Ansøgningsskemaet skal returneres senest 4. november 2021.

Borgerservice i Aabybro er åbent 4. november 2021 til kl. 18.