You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Befordring til afstemningssteder

For ældre og gangbesværede tilbyder Jammerbugt Kommune transport til dit afstemningssted ved Kommunal- og Regionalvalget tirsdag 16. november 2021.

Ønsker du at gøre brug af dette tilbud?

Er du ældre eller gangbesværet, og ønsker du at gøre brug af tilbuddet om befordring til dit afstemningssted ved Kommunal- og Regionalvalget tirsdag 16. november 2021, så beder vi dig tage kontakt til Kørselskontoret senest mandag 15. november kl. 12 af hensyn til tilrettelæggelsen af transporten.

Kørselskontoret kan kontaktes alle hverdage kl. 9-12 på tlf. 7257 7200.