You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Type: Budget Område: Jammerbugt Kommune Høringsfrist: 23.01.2023 Lagt online: 17.01.2023

Høring ifm. budgettjek 2023

Jammerbugt Kommune har i 2023 et øget administrativt og politisk fokus på særligt det specialiserede børneområde og social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i forhold til overholdelse af budgetterne. Da der på disse områder kan være ændrede budgetforudsætninger, blev der i starten af 2023 udarbejdet et budgettjek af områderne. Dermed er det muligt at revurdere budgetforudsætningerne, hvor dette er nødvendigt.

Da der er konstateret merforbrug i forbindelse med budgettjekket, skal forvaltningerne anvise omstillingsforslag til budget 2023. Alle politiske udvalg bidrager med forslag til omstillingsforslag inden for egen område.

Økonomiudvalget har på møde den 17. januar 2023 godkendt at omstillingsforslagene sendes i høring.

Du finder omstillingsforslagene her:

- Omstillingskatalog

 

Alle MED-udvalg samt bestyrelser, råd og nævn inviteres til at afgive høringssvar.

Høringsperioden løber fra den 18. januar til den 23. januar 2023 kl. 9.00.

 

Du finder her en vejledning til indsendelse af høringssvar:

- Indsendelse af høringssvar

 

De indsendte høringssvar findes nedenfor:

- Høringssvar Budgettjek 2023

- Bilag 1 - Guide til sygemeldte i job

- Bilag 2 - Digirehab i Jammerbugt Kommune 

 

Har du spørgsmål vedr. høringen kan du kontakte Central Økonomi:

Kirstine Røn Jørgensen, 7257 7483

Line Røge Andreasen, 7257 7878