You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på et afstemningssted, kan brevstemme i hjemmet i forbindelse med folkeafstemning 1. juni 2022.

Brevstemmeafgivning i hjemmet sker ved, at to tilforordnede stemmemodtagere, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, aflægger besøg hos vælgeren.

Henvendelse herom rettes til Borgerservice eller din hjemmehjælper, som udleverer et ansøgningsskema.

Borgerservice kan kontaktes inden for normal åbningstid på tlf. nr. 7257 7777.

Ansøgningsskemaet skal returneres senest fredag 20. maj kl. 18.

Borgerservice i Aabybro er åbent 20. maj 2022 til kl. 18.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en hjemmeside, www.1juni.dk, med information om, hvad vi skal stemme om, hvordan du stemmer og Folketingets partiers holdninger til forsvarsforbeholdet.

Folketinget har også oprettet en hjemmeside, www.eu.dk/forsvarsforbehold, hvor du kan blive klogere på, hvad vi stemmer om og se korte videoer med alle partilederne.