You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Befordring til afstemningssteder

For ældre og gangbesværede tilbyder Jammerbugt Kommune transport til dit afstemningssted.

Ønsker du at gøre brug af dette tilbud?

For ældre og gangbesværede tilbyder kommunen transport til afstemningsstedet onsdag 1. juni 2022.

Personer, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, bedes af hensyn til tilrettelæggelsen af transporten, rette henvendelse til Kørselskontoret på tlf.: 7257 7200 mellem kl. 9-12 senest tirsdag 31. maj 2022 kl. 12.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en hjemmeside, www.1juni.dk, med information om, hvad vi skal stemme om, hvordan du stemmer og Folketingets partiers holdninger til forsvarsforbeholdet.

Folketinget har også oprettet en hjemmeside, www.eu.dk/forsvarsforbehold, hvor du kan blive klogere på, hvad vi stemmer om og se korte videoer med alle partilederne.