Permanent opholdstillladelse

Du kan søge tidsubegrænset opholdstilladelse efter fem års lovligt ophold i Danmark, når du opfylder en række betingelser.

Se mere på borger.dk.