Undervisning

Her kan du læse mere om Sprog- og Kompetencecentrets undervisning og danskuddannelser.

Jammerbugt Sprog- og Kompetencecenter udbyder Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2, Danskuddannelse 3 samt FVU-undervisning. Her lærer du at tale, forstå, læse og skrive dansk, og du får indsigt i dansk kultur, arbejdsmarkeds- og samfundsforhold

De tre danskuddannelser er tilrettelagt forskelligt, og som kursist placeres du på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

På skolen kan du også tage Medborgerskabsprøven eller Indfødsretsprøven. 

Se i nedenstående hvordan du tilmelder dig enten danskundervisning, FVU eller prøver.  

Danskuddannelserne og FVU:

Danskuddannelsernes modul-opbygning

Dansk 1
Tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Dansk 2
Tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet - dvs 8-10 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Dansk 3
Tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund - dvs. mindst 12 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med prøve i Dansk 3.

FVU

FVU (Forberedende Voksen Uddannelse)

er et gratis tilbud til voksne over 25 år. Hvis du har arbejde, kan du starte allerede fra du er 18 år.

Der er undervisning ca. 2,5 time en eller to gange om ugen.

Alle fagene kan virksomhedsrettes, men FVU-engelsk og FVU-digital findes kun som virksomhedsrettede forløb. For tosprogede findes yderligere et forløb, der hedder FVU-start. Her arbejdes der med grundlæggende forståelse af dansk, og FVU-start kan give adgang til FVU-dansk og matematik.

Før du starter, skal du til en screening og en samtale hos os. Hvis du starter til FVU, er der mødepligt. Du kan afslutte hvert trin med en test.

Tilmelding: 

Kontakt Michelle Louis tlf. 4191 1432 

 

De enkelte trin

FVU-start er et enkelt trin på 60 lektioner tilrettelagt for tosprogede, med fokus på at styrke den mundtlige kommunikation og samtidig efterfølgende give adgang til andre FVU fag. Der afsluttes med en mundtlig test.

FVU-dansk består af 4 trin á 60 lektioner. Hvert trin afsluttes med en test. På FVU-dansk arbejdes der udover grammatikforståelse med hverdagens tekster. Opslag eller instruktioner fra arbejdspladsen indgår på lige fod med avisartikler og nyheder i undervisningen. Deltagerne har også mulighed for selv at medbringe relevante tekster, de gerne vil arbejde med.

FVU-matematik består af to trin á 60 lektioner. Hvert trin afsluttes med en test. Der arbejdes især med hverdagsmatematik, gængse brøker og procenter samt opmåling og aflæsning Deltagerne har også her mulighed for at medbringe egne materialer eller problemstillinger. Fx kan man få hjælp til at lægge et budget.

FVU-engelsk består af fire trin á 40 lektioner. De første tre trin afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Det sidste trin afsluttes med en prøve. Der arbejdes især med mundtlig og skriftlig kommunikation i arbejdsmæssige sammenhænge.

FVU-digital Består af tre trin á 40 lektioner. De første to trin afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Det sidste trin afsluttes med en prøve. Der arbejdes med digital opgaveløsning på arbejdspladsen. Fx at opnå rutiner og sikker brug af digitale værktøjer, at organisere, strukturere og håndtere data, at kommunikere digitalt og at finde og anvende information og instruktionsvideoer.

 

Adgang til erhvervsuddannelser
Samlet kan bestået trin 4 i FVU-dansk og trin 2 i FVU-matematik give adgang til erhvervsuddannelser.

Permanent opholdstilladelse
Bestået trin 2 eller 3 i FVU-dansk kvalificerer til ansøgning om permanent opholdstilladelse.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå på Jammerbugt Sprog– og Kompetencecenter i Birkelse eller ude på en virksomhed. Der er mulighed for daghold, eftermiddagshold eller aftenhold.

Uddannelsesdage/lukkedage

Danskundervisning:

Mandag kl. 8.38-12.55 og kl. 17.20-19.50

Onsdag kl. 8.30-13.50 

Torsdag kl. 8.30-13.50 og kl. 17.20-19.50

Fredag kl. 8.38-12.55

 

 

 

Ferielukket:

Grundlovsdag

Sommerferie: uge 29-30 2020

Juleferie:

 

Tilmelding og priser danskundervisning - ny kursist/new student

Er du udlænding og ny borger i Jammerbugt Kommune, har du mulighed for at lære dansk. Bor du i en anden kommune skal du bede din bopælskommune om at henvise dig til Jammerbugt. 

Du kan lære dansk, når:

  • du er fyldt 18 år
  • du bor i Danmark og har adresse i Jammerbugt kommune
  • du har et dansk CPR-nummer

Depositum og deltagergebyr

Danskundervisningen på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter er gratis for flygtninge og familiesammenførte. Selvforsørgende udlændinge, der ansøger om et danskkursus, skal betale et depositum på 1250 kr. samt et deltagergebyr på 2000 kr. pr modul - før start på danskkursus. Depositum tilbagebetales, når kursisten har afsluttet det danskmodul, kursisten er tilmeldt.

Flygtninge, familiesammenførte og au pairs skal ikke betale gebyr.

Tilmelding

Kontakt Jammerbugt kommune, Ati Mortensen, for tilmelding eller yderligere information enten på tlf. 7257 7208 eller mail aha@jammerbugt.dk

Når du er tilmeldt, vil du blive indkaldt fra Sprogskolen til en visitationssamtale for at afgøre, hvilket niveau du skal indplaceres på. Til samtalen vil I også snakke om hvilke dage du skal gå i skole.

Tilmelding danskprøver, indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve

Danskprøver

Prøve i Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3 afholdes to gange om året, i maj/juni og november/december

Når du er kursist på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter på det afsluttende modul på din Danskuddannelse, vurderer din dansklærer sammen med dig, hvornår du er klar til at gå til Danskprøve.

Er du ikke kursist på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter, og ønsker du at deltage i en Danskprøve, kan du tilmelde dig den Danskprøve, du ønsker, som selvstuderende og mod betaling af et prøvegebyr. Det samme gør sig gældende for Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Skriftlige prøveterminer nov/dec 2020

Prøve i dansk 3

17. nov 2020

Prøve i dansk 2

18. nov 2020

Prøve i dansk 1

19. nov 2020

Mundtlig del af prøveterminen er i perioden 07. dec - 18. dec 2020. 

 

Tilmelding og oplysninger hos: Christina Andersen, chd@jammerbugt.dk

Prøvegebyr for selvstuderende: 1.389 kr. (2020-takst) Betaling sker via Giro-kort. 

Tilmeldingsfrist: d. 1. september 2020

 

 

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Prøverne afholdes to gange om året - i juni og november. 

Medborgerskabsprøven

25. nov 2020 kl. 11.00-11.30

Indfødsretsprøven

25. nov 2020 kl. 13.00-13.45 

Tilmeldingsfrist

21. oktober 2020

Tilmelding og oplysninger hos: Christina Andersen, chd@jammerbugt.dk

Gebyr for Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven er 799 kr. (2020-takst) Betaling sker via Giro-kort.

 

 

Danskprøve til ægtefællesammenføring

Denne afholdes kun to steder i Danmark, - nemlig på Vestegnens Sprogcenter eller Sprogcenter Vejle. Tilmelding foregår på www.danskprøve.dk. Læs evt. også på www.uim.dk

Til virksomheder

Hos Jammerbugt Sprog-og Kompetencecenter underviser vi voksne udlændinge i dansk på mange niveauer. Vi har fokus på arbejdsmarkedrettet dansk for at sikre vores kursister har de bedste forudsætninger på det danske arbejdsmarked. Undervisningens indhold tilrettelægges efter ønsker og behov og ud fra kursistens forudsætninger. For at sikre kvaliteten kontrolleres vi løbende af Udlændige- og Integrationsministeriet.  

 

Undervisningen foregår enten på dag- eller aftenhold. Vi kan tilrettelægge et forløb så det passer bedst muligt med medarbejderens behov. 

 

Vi tilbyder:

- Arbejdsmarkedsrettet undervisning

- Individuelt tilrettelagt undervisning

- Kursistens behov i fokus

- Mulighed for at tage en fuld danskuddannelse

- Faglige og kompetente undervisere

- Undervisning i FVU-fag enten på skolen eller arbejdspladsen 

Sprog- og Kompetencecenter

Gammel Landevej 70, Birkelse
9440 Aabybro

Leder Per Sigsgaard
sig@jammerbugt.dk
tlf.: 41 91 25 51

Faglig koordinator
Michelle Louis
oui@jammerbugt.dk
tlf: 41 91 14 32 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 8.00 - 15.30
Tirsdag kl. 8.00 - 15.30
Onsdag kl. 8.00 - 15.30
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00