Om Jobcenter Integration

Jobcenter Integration er beliggende i Birkelse på Ulveskov skole og danner ramme om den 3 årige integrationsindsat for nyankomne flygtninge i Jammerbugt Kommune samt andre udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Målet med indsatsen er, at vores borgere så hurtigt som muligt bliver i stand til at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre borgere i Jammerbugt Kommune, for eksempel i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet, i fritidslivet og de demokratiske processer.

Værdigrundlag

Vi arbejder på Jobcenter Integration ud fra princippet hjælp til selvhjælp og lægger vægt på følgende værdier i arbejdet med vores borgere:

  • Borgeren bliver mødt, hvor borgeren er og med respekt
  • Borgeren bliver inddraget og bliver givet et balanceret (med)ansvar 
  • Fokus er på en tidlig, individuel og helhedsorienteret tilgang 
  • Fokus er på udvikling og på borgerens ressourcer, mens der samtidig arbejdes med at nedbryde borgerens evt. barrierer
  • Frivillighedstankegangen og andre gode elementer bringes på banen, hvor det giver mening

Ansatte Jobcenter Integration

Undervisning

Kontakt

Jobcenter Integration
Ulveskov Skole
Gammel Landevej 70, Birkelse
9440 Aabybro
Tlf: 72 57 88 30