Introduktionsforløb

Introduktionsforløbet henvender sig til udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde og deres medfølgende familiemedlemmer, studerende og au-pairs samt EU-borgere, som kommer til Danmark som følge af de åbne grænser i EU.

Introduktionsforløbet består af:

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Kurset skal gennemføres inden for en tidsramme på cirka halvandet år (5x 50 timer). Derefter har man mulighed for at deltage i en af de tre danskuddannelser, hvis man ønsker at styrke danskkundskaberne yderligere. Der henvises som udgangspunkt til Danskundervisning på Jobcenter Integration eller evt. andet sprogcenter efter behov. Dette aftales med Socialrådgiveren på Jobcenter Integration. 

Udlændinge der er ledige og selvforsørgede (herunder ægtefælleforsørgede), har ret til beskæftigelsesrettede tilbud under introduktionsforløbet, dog medmindre tilbuddet ikke kan antages at forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder. Personer som har opholdstilladelse på grundlag af arbejde, studier eller lignende, er altså ikke berettiget til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud.

Udlændinge, som er omfattet af introduktionsforløbet, har pligt til at deltage i programmets enkelte dele. For udlændinge der modtager kontanthjælp, indebærer det, at de risikerer helt eller delvist at miste ydelsen, hvis de ikke deltager i programmet.

Kontakt Jobafdeling

Karina Pedersen Nørager
Tlf. 72 57 72 05
kpn@jammerbugt.dk

Pia Porsmose
Tlf. 72 57 72 07
ppj@jammerbugt.dk

 

Her bor vi

Gammel Landevej 70, Birkelse 9440 Aabybro