Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Når flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får opholdstilladelse og overgår til Jammerbugt Kommune opstarter de samtidig deres 3 årige Integrationsperiode.

Integrationskontrakt

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er omfattet af Integrationsloven og skal indgå en såkaldt integrationskontrakt med den kommune som de flytter til. Kontrakten skal fastlægge forskellige mål for uddannelse og beskæftigelse og samtidig bliver der fastlagt et integrationsprogram.

Integrationskontrakten er gældende, indtil personen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, uanset om der opnås beskæftigelse eller påbegyndes uddannelse på almindelige vilkår, eller i øvrigt opfylder kontraktens mål.

Hvis målet opnås, så vil integrationskontrakten i en sådan situation bestå af kontraktrammen og Integrationserklæringen, og der vil ikke ske opfølgning på den.

Bliver personen ledig og søger hjælp efter integrationsloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., så bliver integrationskontrakten på ny aktiv.

Man skal desuden underskrive en Integrationserklæring. Denne erklæring er af betydning for, om man senere kan søge om tidsubegrænset opholdstilladelse.

Integrationsprogrammet

Integrationsprogrammet kan bestå af følgende elementer:

  • Én af de tre danskuddannelser (Danskuddannelse 1,2 eller 3) efter danskuddannelsesloven. Der henvises som udgangspunkt til Danskundervisning på Jobcenter Integration.
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud. Derudover kan kommunen tilbyde mentorstøtte i tilknytning til beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud.

Udlændinge, som er omfattet af integrationsprogrammet, har pligt til at deltage i programmets enkelte dele. For udlændinge, der modtager kontanthjælp, indebærer det, at de risikerer helt eller delvist at miste ydelsen, hvis de ikke deltager i programmet.

Link til Integrationskontrakt og Integrationserklæring

Integrationskontrakt og Integrationserklæring

Kontakt Jobafdeling

Karina Pedersen Nørager
Tlf. 72 57 72 05
kpn@jammerbugt.dk

Pia Porsmose
Tlf. 72 57 72 07
ppj@jammerbugt.dk

 

Her bor vi

Gammel Landevej 70, Birkelse 9440 Aabybro