Skal du flytte til Danmark

Når du flytter til Danmark fra et land inden for Norden, EU/EØS-land eller Schweiz, skal du møde op personligt i den kommune, du flytter til.

Hvis du skal flytte fra et nordisk land

Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til. Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland.

Du har ret til at blive tilmeldt folkeregistret, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har dog pligt til at tilmelde dig folkeregistret, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

Du kan læse mere om at flytte fra et nordisk land til Danmark:

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan få mere information om at flytte til Danmark hos kommunens folkeregister eller hos CPR-kontoret.