Brovst Asylcenter

Brovst Asylcenter blev oprettet i 1994 og har siden 01.08.2003 været drevet af Brovst Kommune, nu Jammerbugt Kommune.

Asylcentret har omkring 900 beboere fordelt på fire afdelinger i Tranum, Rødhus, Brovst og i Brønderslev.

Målet for vores asylcenter er, at den enkelte asylansøger kommer til at stå stærkest muligt rustet til sit fremtidige liv, uanset om det er i Danmark eller et andet sted.

Vi prøver at gå nye veje i arbejdet med asylansøgere - nye veje, hvor vi fokuserer på, at "asylcenterperioden" bruges effektivt til at vedligeholde og udvikle den enkeltes kompetencer i bred forstand.

Læs om Brovst Asylcenter

Mere information om Asyl mv

Her bor vi

Vestkystvejen 78, 9460 Brovst