Vintervedligeholdelse

Jammerbugt Kommune udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er godkendt af politiet og fastlagt ud fra vejens/stiens betydning for færdslen.


Link til kommunens digitale kort, hvor du kan se de enkelte vejes prioritering

Du kan læse mere om kommunens udførelse af vintervedligeholdelsen af de offentlige veje, stier og pladser i kommunens regulativ for ren- og vintervedligeholdelse. Af regulativet fremgår tillige borgernes forpligtigelser i forbindelse med ren- og vintervedligeholdelse.

Link til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune i pdf-fil