Offentlige veje

Det offentlige vejnet i Jammerbugt Kommune administreres af to vejmyndigheder, Staten og Kommunen.

Statsveje

Vejdirektoratet Aalborg administrerer kommunens tre statsveje:

Aabybro-Thisted, rute 11
Fjerritslev-Aggersund, rute 29
Vadum-Løkken, rute 55

Link til Vejdirektoratet

Kommuneveje

Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning administrerer kommunevejene.

De offentlige veje er beskrevet i CVF, som er en central vej- og stifortegnelse.

Link til CVF - søg på Jammerbugt Kommune