Trafiktal

Hvor mange biler kører der på vejene i Jammerbugt Kommune og hvor hurtig kører de? Det kan du se her under.

Jammerbugt Kommune tæller løbende, hvordan trafikken er på vejene. Der bliver målt på antallet af køretøjer, køretøjernes art og med hvilken hastighed, der bliver kørt. Resultaterne for de nyeste tællinger kan findes her. Kortet viser også trafiktællinger, der er udført af vejdirektoratet på statsveje. 

Se Trafiktal for Jammerbugt Kommune