Vejbelysning

Jammerbugt Kommune har udliciteret drift og vedligeholdelse af vejbelysningen til Thy-Mors Energi A/S.

Oplever du, at vejbelysningen er ude af drift eller der er påkørte master / defekter ved master eller lignende, skal du derfor kontakte Thy-Mors Energi A/S. Se i højre side.

Reparation vil herefter som udgangspunkt ske indenfor følgende tidsfrister efter Thy-Mors Energi A/S har modtaget anmeldelsen:

  • Enkelte lyskilder indenfor 14 dage
  • Flere end 3 sammenhængende lyskilder indenfor 2 arbejdsdage
  • Spontane udfald af hele anlægsdele indenfor 4 timer

Link til Thy-Mors Energi A/S. 

Leder du efter...