Pakkerejser

Hvis du har bestilt en pakkerejse og fx vil afbestille rejsen, eller du har været på en pakkerejse og vil klage over rejsen, har du forskellige rettigheder

Hvis du vil afbestille din rejse

Som hovedregel har du altid ret til at afbestille din rejse. Det er dog sjældent, at du vil få alle dine penge tilbage, især ikke hvis du afbestiller tæt på afrejsedatoen. Du kan få flere oplysninger hos de enkelte rejsebureauer.

Afbestilling, hvis vilkårene bliver ændret

Hvis rejsearrangøren er nødt til at ændre væsentligt på vilkårene i din pakkerejse, kan du have krav på at afbestille rejsen og få dine penge tilbage eller få en anden rejse.

Hvis du vil klage over din rejse

Hvis du ikke har fået, hvad du har betalt for, kan du i nogle tilfælde få nedslag i prisen, erstatning eller godtgørelse.

Det er vigtigt, at du klager til rejseselskabet, så snart du mener at der er mangler ved din rejse. Hvis du ikke klager så hurtigt som muligt kan du nemlig miste retten til at få kompensation.

Giv også rejseselskabet en frist til at svare - på fx fire uger - så du kan gå hurtigt videre med din klage, hvis svaret ikke er tilfredsstillende.

Klager over pakkerejser

Har du købt en pakkerejse hvor både hotelophold og transport er arrangeret kan du sende klagen videre til Pakkerejse-Ankenævnet, der behandler din klage for et gebyr på 275 kr. (2016). Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Klager over andre rejser

Hvis du selv har arrangeret rejsen og kun købt fx tog- eller flybilletten, må du gå til Forbrugerklagenævnet med din klage.

Når det gælder afvisninger, forsinkelser og aflysninger ved flytransport, kan du også vælge at klage til Trafikstyrelsen, der dog kun kan behandle klager over rejser, der udgår fra Danmark.

Ansøg om erstatning hos Rejsegarantifonden ved konkurs

Hvis du har købt en pakkerejse hos en dansk rejseudbyder, kan du med stor sandsynlighed få hjælp af Rejsegarantifonden, hvis rejseudbyderen går konkurs.

Det gælder både, hvis du fx ikke kan komme af sted, eller hvis du ikke kan komme hjem fra din ferie. I nogle tilfælde kan Rejsegarantifonden også hjælpe dig, hvis du kun har købt en flybillet.

Søg om erstatning

Hos Rejsegarantifonden kan du søge om erstatning. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt – som minimum skal du have købt en pakkerejse, et sammensat rejsearrangement eller en flybillet. Læs mere på Rejsegarantifondens hjemmeside.

Lovgivning

Du kan læse om de gældende regler og rettigheder i 'lov om pakkerejser' på retsinformation.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan læse mere om pakkerejser på Forbrug.dk.

Udenrigsministeriets nye app, UM Rejseklar kan downloades fra alle app stores. Appen giver dig mulighed for lettere at forberede din rejse - og ikke mindst mulighed for lettere at komme i kontakt med Udenrigsministeriet, hvis noget går galt.