Rabatordninger til kollektiv transport

Unge, studerende, ældre og personer med handicap kan benytte sig af særlige rabatordninger, når de rejser med bus, tog og metro.

Ungdomskort

Prisen på et Ungdomskort afhænger af, om du er 16-19 år, elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse. Du skal du selv betale et grundbeløb pr. dag (egenbetaling). Se priserne på ungdomskort.dk/priser (nyt vindue)

Hvis du går på en videregående uddannelse, der er startet den 1. juli 2016 eller senere gælder der særlige regler, som du kan læse på ungdomskort.dk (nyt vindue)

Hvis du er ny bruger og vil have et Ungdomskort, skal du søge via ungdomskort.dk (nyt vindue). 

Hvis du skal ændre noget i forhold til dit nuværende ungdomskort, skal du gå på MitUngdomskort (nyt vindue)

DSB Ungdomsbilletter (tidligere Ungdomskort og Arriva Ung) - til dig mellem 16 og 25 år.

DSB Ungdomsbilletter

Fra 18. marts 2018 kan du ikke længere købe og bruge DSB Ung Kort og Arriva Ung. Fremadrettet vil du kunne købe 'DSB Ungdomsbilletter' alle dage året rundt, med en fast rabat på 25%, i forhold til standard billetprisen.

Du er berettiget til at købe DSB Ungdomsbilletter, hvis du hører under følgende kategorier:

• Er mellem 16 og 25 år
• Har et Ungdomskort
• Er over 25 år og indskrevet på en SU-berettiget uddannelse (studiekort eller lignende dokumentation)

Læs mere på dsb.dk.

Rabatter for ældre og pensionister

Hvis du er fyldt 65 år eller modtager førtidspension, kan du hos DSB købe billetter og periodekort med rabat. Periodekortet giver ret til at køre med tog, bus eller metro. Der er dog visse begrænsninger for, på hvilke tidspunkter du må rejse med dit pensionistkort.

Når du køber dit pensionistkort, skal du huske:

  • Hvis du er fyldt 65 år: sundhedskort (sygesikringsbevis), pensionsmeddelelse eller lignende, hvor navn, fødselsdag og –år fremgår.
  • Hvis du er under 65 år: dokumentation, der er maksimalt et år gammel. Dokumentation er én af følgende
    - Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
    - Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
    - Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår
    Du kan vise dokumentationen elektronisk, i så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

Ledsagekort - for personer med handicap

Hvis du har et handicap og har brug for en ledsager, kan din ledsager rejse gratis med DSB, når du har et ledsagekort.

Du kan læse mere om ordningen, og hvordan du kan søge om kortet under 'Transport for personer med handicap'.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over din rejse med kollektiv transport, skal du starte med at sende en skriftlig klage til trafikselskabet.

Hvis du derefter ikke er tilfreds med trafikselskabets afgørelse, kan du udfylde klageskemaet på Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside. De vil herefter starte en sag mod trafikselskabet.

Det koster 160 kr. (2021) i gebyr at klage. Hvis billetten har kostet mindre end 160 kr. eller hvis klagen udelukkende angår et principielt spørgsmål og ikke drejer sig om penge, er gebyret 80 kr. (2021). Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.