Tilmelding af kørsel til SFO, børnehave eller aflastning - efterårsferien 2017

Elever der er visiteret til taxakørsel til specialundervisning/special SFO og special Børnehave kan få befordring.

Har dit barn brug for kørsel i efterårsferien, skal du tilmelde på dette link senest den 29. september 2017 .

Linket lukkes ned efter sidste tilmeldingsfrist.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kørselskontoret på tlf. 4191 2410 (telefontid 8.00 - 12.00) eller på mail: taxa@jammerbugt.dk