Vente- og køretid ved planlægning af kørselVentetid

Ventetiden for eleven må ikke overskride 60 min. før og 60 min. efter skoletid.

Jammerbugt Kommune har et serviceniveau der tilstræber en ventetid på mellem 10-20 før indringning og mellem 10-20 minutter efter endt skoletid.

Hvis befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden iflg. bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. (BEK. Nr. 688 af 20/6 2017) 

Køretid

Køretiden mellem skole og hjem (nærmeste stoppested, mødested eller vinkestrækning) må  ikke overstige 60 minutter for folkeskoleelever 0. – 10. klasse.
Jammerbugt Kommune har et serviceniveau der tilstræber, at køretiden ikke overstiger 45 minutter.

I planlægningen tages der så vidt muligt højde for elevernes klassetrin, så de yngste elever har kortest transporttid.

 

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00