Er der kørsel til konfirmandforberedelse?Kommunen er ikke forpligtiget til at sørge for transport mellem hjemmet og konfirmandforberedelse. Konfirmandforberedelse er valgfrit og hører ikke ind under skoletilbuddet. Det gælder også for elever, der er visiteret til et specialtilbud som evt. vælger at gå til konfirmandforberedelse ved en anden skole end distriktsskolen. Forældrene skal selv sørge for transport.

For de skoler der har lang afstand fra præstegården til distriktsskolen er der indsat buskørsel, så kommunen sikre, at eleverne kan nå den efterfølgende undervisning på skolen.

Kontakt

Kørselskontoret

Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00