Praktiske oplysninger

Disse sider omhandler kørsel for borgere, der er blevet bevilget genoptræning igennem kommunens Sundhedsafdeling.

Du kan få oplyst dine taxatider hos din fysioterapeut.

Klager vedrørende din afgørelse omkring kørselsbevilling skal ske til dit genoptræningssted.

Klager vedrørende kørslen eller chauffør skal ske til Kørselskontoret.