Flexhandicap

For at kunne bruge flexhandicap, skal du ansøge om at blive optaget i kørselsordningen.

Hvem kan blive optaget i Flexhandicap?

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 412 af 11/04/2014 §11 skal trafiksselskabet, etablere individuel handicapkørsel, for svært bevægelseshæmmede over 18 år, der rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

For at blive medlem af Flexhandicap, skal du ansøge om at blive optaget i kørselsordningen. Det er Jammerbugt Kommune, der beslutter om du kan blive optaget.

Nedenstående betingelser skal være opfyldt:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal være varigt svært bevægelseshæmmet
  • Du har en varig nedsat funktionsevne
  • Du har fået bevilget et ganghjælpemiddel gennem kommunen, eller du er berettiget til et
  • Du kan ikke anvende offentlige transportmidler
  • Blind/svagtseende (Borgere hvis synsrest er 6/60 eller mindre på bedste øje med korrektion(optik), eller borgere med synsrest på over 6/60 med komplikationer, der medfører at, synsrestens værdi vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60) Vedlæg kopi at lægejournal eller kopi af medlemskort til Dansk Blinde Samfund

Du skal være svært bevægelseshæmmet og følgende handicaps/sygdomme giver ikke alene adgang til kørselsordningen:

  • Lungesygdomme (f.eks. KOL)
  • Psykiske sygdomme 

Hvis du ønsker at benytte Flexhandicap og mener, at du er berettiget til optagelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet her på siden og indsende det til kommunen (se kontaktoplysninger nederst her på siden). Du skal forvente at det kan tage op til 3 uger at behandle din ansøgning. Først når du modtager en godkendelse fra kommunen, og din indbetaling er registreret ved NT, er du berettiget til at benytte Flexhandicap, i den efterfølgende måned. Der er en restriktion på 104 ture i et kalenderår.

Ansøgningsskema

Borgere som ikke kan optages i Flexhandicap, har mulighed for at benytte kørselsordningen Flextur. Flextur er et kørselstilbud, som alle borgere kan benytte. Ordningen er fra kantsten til kantsten, men til en højere takst end Flexhandicap.

Du kan bestille kørsel med Flexhandicap og Flextur på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside

Ansøgningen sendes til:
Jammerbugt Kommune
Att.: Myndighedsafdelingen, Sundhed-Handicap
Toftevej 43
9440 Aabybro

Eller via mail: biler@jammerbugt.dk

NT - Flextrafik