Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge

Alle borgere har i visse tilfælde ret til befordringsgodtgørelse jfr. sundhedslovens §§170-174, svarende til billigste offentlige transport til nærmeste speciallæge.

Folke- og førtidspensionister har ret til godtgørelse hvis:

• du er medlem af sygesikringsgruppe 1 (se sundhedskort) og
• du har en udgift tur/retur på over 42 kr. og
• behandlingen har fundet sted på regionens regning.

Ikke pensionister har ret til befordring hvis:

• du er medlem af sygesikringsgruppe 1 (se sundhedskort) og
• du har en udgift tur/retur på over 100 kr. og
• afstand til den nærmeste speciallæge er mindst 50 km fra bopælen. (Beregnet på Kraks alternative rute, som svarer til korteste rute)
• behandlingen har fundet sted på regionens regning.

Nærmeste speciallæge defineres ud fra den speciallæge, som kan udføre den pågældende behandling. Vælger du en speciallæge, som ikke er den nærmeste, kan du kun få udbetalt godtgørelse, som svarer til udgiften til nærmeste speciallæge. Er afstanden til nærmeste speciallæge for ikke pensionister under 50 km udbetales ingen godtgørelse.

Godtgørelsen beregnes altid ud fra billigste offentlige transportmiddel. Dette vil sige rejsekortet dyreste takst for det antal zoner som rejsen til nærmeste speciallæge udgør.

Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte offentlig transport, kan du få udbetalt godtgørelse efter kilometertakst. (Statens laveste takst). Udbetaling af kilometergodtgørelse sker alene, hvis der er søgt specifikt herom og i så tilfælde ud fra en individuel vurdering af hver borger. Lægen skal notere en helbredsmæssig årsag til, at du ikke kan benytte offentlig transport.

Ønsker du at søge om befordringsgodtgørelse skal du sende dokumentation fra speciallægen på, at du har været der den pågældende dag.

Der er følgende muligheder for at søge om godtgørelse:

• Scan ansøgningen og send den som sikker post via Borger.dk eller via din E-boks. Husk at skrive til Kørselskontoret i titlen. 

• Sende med post til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

Såfremt betingelser og dokumentation er i orden, bliver beløbet indsat på din Nem konto hurtigst muligt uden yderligere information.

Forældelsesfristen for ansøgning er 3 år.

jvf. Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9/11/2015 §3 stk. 1

Kørselskontoret

Befordringsgodtgørelse:

Tlf. 72 57 72 00
Telefontid 9.00 - 12.00