Børnevaccinationer

Det danske børnevaccinationsprogram tilbyder gratis vaccination mod en række sygdomme

Hvilke sygdomme vaccineres der imod?

I det danske børnevaccinationsprogram vaccineres der imod: 

  • Difteri (Di)
  • Stivkrampe (Te)
  • Kighoste (Ki)
  • Polio (Pol)
  • Hib-infektion (Hib)
  • Pneumokoksygdom (PCV)
  • Mæslinger (MFR)
  • Fåresyge (MFR)
  • Røde hunde (MFR)
  • Livmoderhalskræft (HPV)

Læs mere om børnevaccinationsprogrammet på Statens Seruminstituts hjemmeside:

Hvad er børnevaccinationsprogrammet?

Børnevaccinationsprogrammet er et tilbud om gratis vaccination af alle børn under 18 år.

Vaccinationsprogrammet hjælper til at beskytte børn mod infektionssygdomme, som kan give alvorlige komplikationer, fx mæslinger.

Mange af vaccinerne er kombinerede vacciner, som beskytter mod to eller flere sygdomme samtidigt.

Hvor bliver barnet vaccineret?

Barnet får vaccinationerne hos egen læge.

Hvornår skal barnet vaccineres?

Vaccinationerne i det danske børnevaccinationsprogram gives efter et fastlagt program hos den praktiserende læge, der også rådgiver forældrene.

For at få børnene vaccineret hurtigst og mest hensigtsmæssigt anbefales det, at det fastlagte vaccinationsprogram overholdes.

Se vaccinationsprogrammet på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor du også kan læse mere om, hvor lang tid der skal gå mellem vaccinationerne og om de enkelte vacciner.

Lovgivning

Du kan læse reglerne for vaccination og tilskud til vacciner i Sundhedslovens kapitel 43 og 79.

Læs også