Demensudredning

I Jammerbugt Kommune tilbydes demensudredning og opfølgning ved demenskoordinatorer med specialuddannelse iflg. sundhedsaftale med Region Nordjylland.

Demens skal opdages så tidligt som muligt, så borgeren med demens og familien tidligt kan få den nødvendige støtte og vejledning - og evt. behandling kan sættes i gang.

Målet er at give borgere med symptomer på demens en kvalificeret udredning. 

Udredningen foregår i samarbejde med praktiserende læge og speciallæger.

I praksis betyder det, at demenskoordinator aflægger et eller flere besøg i hjemmet. Demenskoordinator har samtale med borger, pårørende og hjemmeplejens personale, hvis de er tilknyttet. Demenskoordinator udfører hukommelsestest og depressionstest, alt samles i et skriftligt materiale der sendes til lægen. Denne tager stilling til det videre forløb.

På baggrund af udredningen iværksættes den nødvendige hjælp og støtte. Demenskoordinator følger op på igangsatte initiativer og vurderer løbende om der skal foretages ændringer og etableres nye tiltag.

Demenskoordinator kan stå for kontakten til relevante samarbejdspartnere og fagpersoner.

 

Kontakt

Demenskoordinator
Susanne Lindstrøm Paulsen
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 14 60 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk

Demenskoordinator
Dorthe Danielsen
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 14 59 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk

Demenskoordinator
Anne Marie Behnk
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 13 95 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk