Demenskoordinator

Der er ansat demenskoordinatorer med specialuddannelse, der gennem opsøgende arbejde hjælper borgere med demens og deres familier.

Demenskoordinatorens rolle er blandt andet

  • Ved hjemmebesøg støtte og vejlede borgere med demens i dagligdagen i eget hjem
  • I samarbejde med praktiserende læge at vejlede borger i diagnosticering.
  • I samarbejde med praktiserende læge at vejlede borger i behandling af legemlige sygdomme, der påvirker psyken. Sygdomme, der medfører forvirringstilstande og påvirkning af hjernens tænkeevne eller depression.
  • At støtte og vejlede borgere med demens til at benytte kommunens tilbud.

Kontakt

Demenskoordinator
Susanne Lindstrøm Paulsen
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 14 60 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk

Demenskoordinator
Dorthe Danielsen
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 14 59 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk

Demenskoordinator
Anne Marie Behnk
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 13 95 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk