Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold

Du har mulighed for at få hjælp efter sygehusophold. Hjemmesygeplejen sikrer, at ældre kan blive i deres eget hjem så længe som muligt, og at patienter kan udskrives tidligere fra sygehuset.

Formålet med hjemmesygeplejen er:

  • at fremme / genoprette sundhed og forebygge sygdom
  • at lindre følger af sygdom
  • at pleje og støtte døende.

Hjemmesygeplejen udøves med et sundhedsfremmende og et sygdomsforebyggende sigte således, at borgeren så vidt muligt, igen kan tage vare på eget helbred.

Hjemmesygeplejen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer og helbredstilstand.

Hjemmesygepleje kan iværksættes af visitator efter anmodning fra læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus, den kommunale eller private sundheds personale, borgeren eller pårørende.

Hvad er hjemmesygepleje?

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Hvordan får jeg hjemmesygepleje?

Du skal have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få hjemmesygepleje.

Din læge kan informere yderligere om dine muligheder for hjemmesygepleje.

Hvad er hjemmehjælp?

Du har mulighed for at få hjælp af hjemmeplejen, hvis du har behov for:

  • praktisk hjælp som fx rengøring
  • personlig hjælp og pleje som fx hjælp til hygiejne og bad eller til at komme op af og i sengen
  • madservice

Hvem kan få hjemmehjælp?

Kommunen kan tilbyde hjemmehjælp, hvis du:

  • har en funktionsnedsættelse og har behov for pleje, men ikke har behov for at blive indlagt
  • har behov for fortsat pleje, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.
  • Kommunen har mulighed for at opkræve betaling, hvis du kun får hjemmehjælp i en midlertidig periode.

Ansøg om hjemmehjælp

Du skal ansøge kommunen om hjemmehjælp. Du kan læse mere om hjemmehjælp på borger.dk

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Sygeplejen Jammerbugt Kommune

Døgntelefon: 72 57 94 60

Lægerne i Jammerbugt

Lægerne i Jammerbugt

Lovgivning

Kommunens pligt til at yde personlig og praktisk hjælp står i serviceloven.

Kommunens pligt til at yde hjemmesygepleje fremgår af sundhedsloven.