Sygepleje

Sygepleje ydes efter behov til borgere i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Vi har samlet informationer om, hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften af de områder, som vi må og skal opretholde. Du finder siden her: https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/. Siden opdateres løbende.

Sygepleje ydes på kommunens tre sygeplejeklinikker og i nogle tilfælde i borgerens eget hjem.

Du kan downloade pjecen Sygepleje i Jammerbugt Kommune.

Sygeplejens opgaver er bl.a:

  • Sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl.a til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende.
  • Lægeordinerede behandlingsopgaver, medicin administration, sårbehandling, injektioner osv.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Rådgivning, vejledning og undervisning, eksempelvis omkring demens, diabetes og oplæring i bl.a. injektionsteknik og øjendrypning.

Læs mere om hjemmesygepleje.

Sygeplejegruppens akut telefon er åben 24 timer i døgnet - 72 57 94 60

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Sygeplejen Jammerbugt Kommune

Døgntelefon: 72 57 94 60

Områdeleder

Lise Hansen
lix@jammerbugt.dk