Sygepleje

Sygepleje ydes efter behov til borgere i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Sygepleje ydes på kommunens 3 sygeplejeklinikker og i nogle tilfælde borgerens eget hjem.

Sygeplejens opgaver er bl.a:

  • Sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl.a til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende.
  • Lægeordinerede behandlingsopgaver, medicin administration, sårbehandling, injektioner osv.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Rådgivning, vejledning og undervisning, eksempelvis omkring demens, diabetes og oplæring i bl.a. injektionsteknik og øjendrypning.

Læs mere om hjemmesygepleje.

Faxnummeret til sygeplejen i Jammerbugt Kommune er ophørt pr. 1. januar 2015. Praktiserende læger, sygehuse, speciallæger og klinikker kan fremover kontakte sygeplejen via tværsektionelle meddelelser i MEDCOM.

Sygeplejegruppens akut telefon er åben 24 timer i døgnet - tlf. 7257 9460.

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Sygeplejen Jammerbugt Kommune

Døgntelefon: 72 57 94 60

Områdeleder

Richard Villadsen
Tlf. 41 91 37 52
rvi@jammerbugt.dk