Livstestamente

Du kan oprette et livstestamente, hvis du ikke vil have livsforlængende behandling.

Hvad er et livstestamente?

Behandlingstestamentet har afløst livstestamentet. Hvis du har et livstestamente, gælder det stadig, og du kan stadig ændre i dit livstestamente. Men fremover skal du oprette et behandlingstestamente for at sikre, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked.

I Livstestamentet har du taget stilling til, om du ønsker livsforlængende behandling, hvis:

  • du er døende, og der ikke er chance for, at det ændrer sig
  • du på grund af svær invaliditet er varigt ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

Kan jeg ændre mit livstestamente?

Du kan altid fortryde og tilbagekalde et livstestamente, også mundtligt i forbindelse med en konkret behandlingssituation.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse og evt. donorregistrering, livstestamente og behandlingstestamente.

Lovgivning

Du kan læse om livstestamenter i sundhedslovens §26.

I bekendtgørelsen om livstestamenter kan du se de nøjagtige regler for livstestamenter.

I bekendtgørelse om behandlingstestamenter kan du læse om reglerne for behandlingstestamenter.