Leverandører af fritvalg

I Jammerbugt Kommune kan du frit vælge din leverandør af hjemmepleje. Jammerbugt Kommune har udover den kommunale hjemmepleje godkendt en række leverandører, som du kan vælge som leverandør.

Hvem du kan vælge afhænger af, hvor du er bosat.

 

Hvis du er bosat indenfor Aabybro og Pandrup hjemmeplejedistrikter, så kan du vælge mellem følgende leverandører:

  • Den kommunale hjemmepleje, som varetager opgaver om personlig pleje og praktisk hjælp, samt delegerede sygepleje
  • Privat Plejen, som varetager opgaver om personlig pleje og praktisk hjælp, samt delegerede sygepleje
  • Jammerbugt Rengøring, som varetager praktisk hjælp, dog kun rengøring.

 

 Hvis du er bosat indenfor Fjerritslev og Brovst hjemmeplejedistrikter, så kan du vælge mellem følgende leverandører:

  • Den kommunale hjemmepleje, som varetager opgaver om personlig pleje og praktisk hjælp, samt delegerede sygepleje
  • Servido, som varetager praktisk hjælp, dog kun rengøring.
  • Jammerbugt Rengøring, som varetager praktisk hjælp, dog kun rengøring.

 

I Fjerritslev og Brovst hjemmeplejedistrikter er der desværre ikke mulighed for at vælge en privat leverandør til personlig pleje, fordi der ikke er en godkendt leverandør. Hvis du bor i disse distrikter, så har du derimod mulighed for at ansøge om et fritvalgsbevis, som giver dig en købsret til selv at lave en aftale med en privat leverandør. Hvis du er visiteret til personlig pleje og ønsker en privat leverandør, så kan du ansøge om et fritvalgsbevis på den samlede hjælp, du modtager, og dermed kan du selv finde den leverandør, som du ønsker skal varetage hjælpen hos dig.

Husk, at du først skal søge kommunen om et fritvalgsbevis.

Du kan få mere at vide om fritvalgsbeviset her eller ved at kontakte Visitationen på tlf. 7257 7590 alle hverdage fra 8.00-12.00.