Hjemmepleje og ældrepleje

Læs blandt andet om aflastning ved pasning af syge og pårørende, forebyggende hjemmebesøg, hjemmehjælp, hospice og madservice.