Rammeaftalen

Rammeaftalen er en aftale mellem kommunerne i Region Nordjylland og Regionsrådet om planlægning og udvikling på det specialiserede socialområde.

De nordjyske kommuner og Regionen Nordjylland har arbejdet målrettet med at gøre Rammeaftalen mere politisk og strategisk og har i den forbindelse omdøbt Rammeaftalen til Nordjysk Socialaftale.

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Regionen Nordjylland med det formål at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er, at styrke samarbejdet omkring borgerens potentiale for at mester eget liv. For at opnå en øget egenmestring og dermed øget livskvalitet er samspillet med borgeren væsentligt. Brugere og brugerorganisationer har deraf haft en central funktion i udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale.

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 lægger desuden rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for tilbud omfattet af aftalen. Dette sker gennem Styringsaftalen, hvis primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning- og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region.

Oprindeligt var Nordjysk Socialaftale en toårig aftale for 2018-2019. Børne- og Socialministeriet har med inspiration heraf ændret loven, således at alle rammeaftaler skal være toårige. Jf. Ministeriets udmelding er, at den første flere årige aftale dermed gældende til og med år 2020. Grundet en kort varsel er der valgt at udvide Nordjysk Socialaftale med et enkelt år, således at denne er gældende for 2018-2020.

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 kan læses her

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvalt-
ningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader