Nordjysk socialaftale

Den nye Nordjyske socialaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der er indgået mellem alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland med det formål at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Nordjysk Socialaftale 2021-2022 sætter hermed retningen for de nordjyske kommuner og regionens samarbejde på dette område.

Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er, at styrke samarbejdet omkring borgerens potentiale for at mestre eget liv. Visionen er den samme som i forrige aftale, da vi kontinuerligt skal lykkes med at sikre øget egenmestring, idet øget egenmestring giver borgerne øget frihed, livskvalitet samt selvbestemmelse.

Samspillet med borgeren er væsentligt og derfor har brugere og brugerorganisationer haft en central rolle i udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

For at udmønte visionen om øget egenmestring er der udvalgt tre fokusområder i planen for 2021-2022. Fokusområderne er henholdsvis

  • Sammen om en stærk socialpsykiatri,
  • Den gode alderdom,
  • Effektive og vidensbaserede løsninger

Fokusområderne er udvalgt med udgangspunkt i hvilke udfordringer, der i de kommende år kræver et fælles­kommunalt og tværsektionelt fokus. Kommunerne oplever for øjeblikket vækst i forhold til borgere indenfor socialpsykiatrien og dels i forhold til bor­gere på socialområdet som bliver ældre. Undersøgelser og analyser viser endvidere, at disse to målgrupper vil stige endnu mere i de kommende år, og derfor er disse målgrupper valgt som fokusområder. Det sidstnævnte fokusområde sætter skarpt på, hvordan man kan skabe den mest effektive kvalitetsindsats med ud­gangspunkt i progression og borgerens behov.

Nordjysk Socialaftale 2021-2022 lægger desuden rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for tilbud omfattet af aftalen. Dette sker gennem Styringsaftalen, hvis primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning- og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region.

Nordjysk Socialaftale 2021-2022 kan læses her.

 

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvalt-
ningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader