Magtanvendelse på voksenområdet

Regler og retningslinjer for behandling af indberetninger i tilfælde af magtanvendelse

Ansvaret for magtanvendelse på voksenområdet hører p.t. under Social, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen.
Tilsynsførende konsulent, se kontaktperson i højre side.

Reglerne er, for at sikre borgerens retssikkerhed.
Reglerne beskytter ligeledes personalet, der foretager indgrebene, idet indgrebene altid vil blive vurderet og efterfølgende blive indarbejdet i borgerens handleplan.

Anvendelse af magt overfor en borger skal inden for 24 timer registreres af leder eller lederens stedfortræder.
Borgeren, der har været involveret i episoden, der udløser mangtanvendelsen, skal gøres bekendt med, at episoden skemaføres, og borgerens egne bemærkninger skal fremgå af indberetningen.
Registrerings- /indberetningsskemaet skal ved månedens udgang sendes til tilsynsførende konsulent i Forvaltningsservice Social

Ulovlig magtanvendelse 

  • Magtbekendtgørelsens § 19: Ved ulovlig magtanvendelse skal den implicerede medarbejder senest dagen efter episoden afgive skriftlig indberetning til lederen.
  • Borgeren skal gøres bekendt med indberetningen og skal have lejlighed til, at ledsage denne med sin egen redegørelse for episoden.
  • Lederen skal inden 3 dage videresende indberetningen til tilsynsførende konsulent i Forvaltningsservice Social sammen med sine kommentarer samt forklaringer fra personer, der har overværet episoden.
  • Lederen skal samtidig med sin indberetning til Forvaltningen, give en kopi til den impliceret medarbejder og orientere evt. hjemkommune om indberetningen.
  • Forvaltningen træffer afgørelse om konsekvenserne af indberetningen inden 6 uger. Når afgørelsen er truffet, fremsendes denne til borgeren til orientering.

Klager vedrørenden overtrædelse af bestemmelserne i magtbekendtgørelsen, kan bringes for Kommunalbestyrelsen, jf bekendtgørelsens § 21.

Klager over afgørelser truffet af Kommunalbestyrelsen kan bringes for Det Sociale Nævn jf bekendtgørelsens § 23. Klagen skal sendes inden 4 uger efter modtagelsen fra kommunen.

Oplysningspligt; lederen skal sikre sig, at brugere er gjort bekendt med reglerne, herunder klageadgang, samt at personalet er gjort bekedt med reglerne om magtanvendelse. Dette er beskrevet i bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Link til indberetnings og registreringsskemaer om magtanvendelse

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelses-
forvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Tilsynsafdelingen - Voksenområdet
Mikael Ture Nord
Tlf. direkte: 72 57 72 98
ssb-magtindberetning@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader