Væresteder

Læs blandt andet om hjemmehjælp, hjemmesygepleje, nødkald, madservice, botilbud, bolig til ældre og hjælpemidler

Find oplysninger om væresteder på socialpsykiatrien i Jammerbugt Kommunes hjemmeside:

https://socialpsykiatri.jammerbugt.dk

Kontakt

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Socialpsykiatrien
Leder
Lene Fuglsang
Tlf.: 72 57 72 31
Mobil: 41 91 22 31
lfu@jammerbugt.dk