Nødkald

Kommunen har tilkaldeanlæg tilknyttet den kommunale døgnpleje.

Nødkald betyder, at du dag, aften eller nat kan tilkalde hjælp fra hjemmesygeplejen eller hjemmehjælpen.

Du kan visiteres til nødkaldeanlæg, hvis visitatoren i Socialafdelingen vurderer, at du har behov for at få hjælp ved akut opståede situationer, hvor der ikke er mulighed for på anden vis, at tilkalde hjælp eller afvente anden relevant hjælp.

Ved nødkald vil der ske telefonisk henvendelse til borgeren for at afklare behov for besøg.
Kan der ikke etableres telefonisk kontakt til borgeren, aflægges der besøg hurtigst muligt, indenfor 30 minutter.
Læs mere i kvalitetsstandard for nødkald.

Link til Jammerbugt Kommunes kvalitetsstandarder

Kontakt

Myndighedsafdelingen i Sundhed & Senior
Visitationen
Tlf: 72 57 75 90
Man-fre 8.00 - 12.00 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000