Udlevering af batterier til høreapparat

Information om hvordan retningslinjerne er for udlevering af høreapparater, udlevering af batterier og udlevering af diverse hjælpemidler.

Regionerne fik fra 2013 myndigheds- og finansieringsansvaret for udlevering af høreapparater med offentligt tilskud både i offentligt og privat regi. Det vil sige høreapparater, der er udleveret på offentlige sygehuse eller hos private høreklinikker med offentligt tilskud. 

Region Nordjylland har indgået en aftale med firmaet Oticon, om udlevering af batterier direkte til borgeren. Er du høreapparatbruger og bor du i Region Nordjylland, skal du derfor bestille dine batterier direkte hos Oticon

Bestilling af batterier til høreapparater kan gøres direkte på Oticons hjemmeside www.oticon.dk/bestil-batterier.

Eller send en mail til batterier@oticon.dk indeholdende navn, adresse og cpr. nr. Mailen skal sendes som sikker mail

Endelig kan der bestilles pr. telefon på 39 17 74 44 hverdage mellem 8.00 og 16.00.