Hjælp til indretning af bolig

Ifølge serviceloven (§ 116, stk 1) skal Jammerbugt Kommune yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis du ønsker dette.

I ganske særlige tilfælde, hvor boligen ikke er egnet som opholdssted, kan Jammerbugt Kommune yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, der dækker pågældendes behov.

Vi yder normalt ikke hjælp til boligændringer eller skift af bolig, hvis ansøgeren selv har foretaget disse, inden bevillingen er givet.

Du kan søge om hjælp uanset om du bor i lejlighed, ejerlejlighed, eget hus eller har varigt ophold hos familie.

Bor du i ejendom, og er der tale om en betydelig udgift til indretning af boligen, der forbedrer ejendommen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til udbetaling ved ejerskifte.

Læs folderen om frit valg af boligindretning efter SEL §116

Søg om hjælp til indretning af bolig