Hælblodprøve fra nyfødte

Alle nyfødte i Danmark får tilbudt at få taget en blodprøve i hælen, som kan vise, om barnet lider af alvorlige sygdomme.

Hvorfor en hælblodprøve?

For at undersøge om dit barn har en medfødt sygdom, tages der 48-72 timer efter fødslen en blodprøve fra barnets ene hæl.

Blodprøven bliver kun taget, hvis forældrene siger ja.

Hvilken betydning har prøven for dit barn?

Så længe barnet er i livmoderen, er det beskyttet af sin mors stofskifte. Medfødte sygdomme viser sig først efter fødslen.

Jo længere tid der går uden behandling, jo større er risikoen for barnets liv, eller for at der kommer varige psykiske eller fysiske skader. Derfor er det vigtigt at identificere sygdomme og starte behandling hurtigst muligt.

Hvilke sygdomme drejer det sig konkret om?

  • hormonsygdomme, der kan føre til dværgvækst og hjerneskade
  • stofskiftesygdomme, der kan føre til organskader, svært hæmmet psykisk udvikling og spædbarnsdød.

Du får som forælder straks besked, og barnet indkaldes til undersøgelser og behandling på nærmeste børneafdeling, hvis det tyder på, at barnet har en sygdom.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du finde en oversigt over hvilke sjældne medfødte sygdomme, der aktuelt undersøges for. Du kan også læse mere om de enkelte sygdomme.

Information på: dansk, engelsk, grønlandsk og arabisk