Ægdonation

Du kan hjælpe kvinder, der ikke selv danner æg, ved at melde dig som ægdonor.

Hvorfor er ægdonation vigtig?

Nogle par, som ønsker at få et barn, har ikke mulighed for det, da kvinden ikke er i stand til at danne æg. Det kan dreje sig om kvinder, der er gået tidligt i overgangsalderen, eller kvinder, der har fået fjernet æggestokkene på grund af sygdom.

Du kan hjælpe ved at melde dig som ægdonor.

Hvem kan blive ægdonor?

Du skal opfylde en række betingelser for at blive donor. Du skal:

  • være højst 35 år
  • være sund og rask
  • ikke have kendte alvorlige arvelige sygdomme i familien
  • have negativ test for HIV, hepatitis B og C og syfilis
  • have normal fertilitet eller være i behandling for barnløshed med reagensglasmetoden

Ægdonation i Danmark kan være anonym og ikke anonym.

Hvordan bliver jeg ægdonor?

Hvis du vil melde dig som donor, kan du henvende dig på en fertilitetsklinik.

Hvad får jeg ud af at være ægdonor?

Du får en kompensation på 7.000 kr. for hver donation (2021).

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.