Skadestuer

Har du fået en akut skade inden for de sidste 24 timer, kan du blive behandlet på en skadestue eller en skadeklinik/akutklinik. I nogle regioner skal du ringe, inden du tager på skadestuen.

Hvornår skal jeg tage på skadestuen/akutmodtagelse?

Du kan henvende dig på skadestue/akutmodtagelse ved akut opståede skader samt ved akut sygdom, hvor du ikke kan vente på vagtlæge eller din egen læge, men hvor det ikke er så alvorligt, at du skal ringe 1-1-2. Overvej altid, om din egen læge eller lægevagten kan klare problemet, inden du tager på skadestuen.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på skadestuer/akutmodtagelser i din region:

Hvornår kan jeg tage på skadeklinik/akutklinik?

En skadeklinik er et alternativ til skadestuen, hvis du har fået en mindre skade, du ikke selv kan håndtere. For eksempel hvis du:

  • har skåret dig, er faldet eller er blevet bidt og evt. skal sys
  • er blevet lettere forbrændt
  • har fået svejseøjne – dvs. har fået forbrændt hornhinden ved fx at svejse uden maske eller beskyttelsesbriller
  • skal have fjernet et fremmedlegeme fra øje eller næse.

Hvad skal jeg tage med på skadestuen eller skadeklinikken/akutklinikken?

  • medbring sundhedskort
  • medbring oplysninger om eventuel medicin, du plejer at tage

Hvor finder jeg en akutmodtagelse og akutklinik i min region?

I alle regioner skal du ringe, inden du tager på akutmodtagelsen eller akutklinikken. Det er forskelligt, hvem du skal ringe til. Herunder kan du finde telefonnumre i din region, som du skal bruge inden du tager afsted samt adresser på akutmodtagelser og akutklinikker:

Læs også

På sundhed.dk kan du finde gode råd om, hvad du selv kan gøre ved akut sygdom eller ulykker.

Danske Regioners akuthjælp-app giver et hurtigt overblik over dine muligheder for akuthjælp.